لیست فایل ها - صفحه 8

دانلود مقاله قابلیت استفاده از گزارش حوادث و حوادث برای خطر مبتنی بر شواهد مدل سازی

دانلود مقاله قابلیت استفاده از گزارش حوادث و حوادث برای خطر مبتنی بر شواهد مدل سازی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 13

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله چارچوبی برای تجزیه و تحلیل ریسک سیستم های حمل و نقل دریایی

دانلود مقاله چارچوبی برای تجزیه و تحلیل ریسک سیستم های حمل و نقل دریایی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 25

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله اندازه گیری عملکرد عملیاتی مدیریت OSH

دانلود مقاله اندازه گیری عملکرد عملیاتی مدیریت OSH | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 21

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله در مورد استفاده از نمونه سازی جهت دار و افزایشی در توسعه محصولات جدید و جدید

دانلود مقاله در مورد استفاده از نمونه سازی جهت دار و افزایشی در توسعه محصولات جدید و جدید | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 18

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله یک سازمان یادگیرنده در خدمت مدیریت دانش در میان پرستاران

دانلود مقاله یک سازمان یادگیرنده در خدمت مدیریت دانش در میان پرستاران | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 7

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله روشهای ارزیابی پتانسیل تولید انرژی تجدیدپذیر در مقیاس شهر

دانلود مقاله روشهای ارزیابی پتانسیل تولید انرژی تجدیدپذیر در مقیاس شهر | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 12

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مدیریت تغییر در تحویل پروژه های پیچیده: مدیریت پیکربندی ،

دانلود مقاله مدیریت تغییر در تحویل پروژه های پیچیده: مدیریت پیکربندی ، | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 13

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله پیشنهاد مدل موفقیت اتحاد اجتماعی از الف دیدگاه بازاریابی رابطه ای

دانلود مقاله پیشنهاد مدل موفقیت اتحاد اجتماعی از الف دیدگاه بازاریابی رابطه ای | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 16

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مدیریت محدودیت و عملکرد زنجیره ارزش چای شرکت های پردازش

دانلود مقاله مدیریت محدودیت و عملکرد زنجیره ارزش چای شرکت های پردازش | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 15

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله روشها و روشهای تحقیق به سوی دانش ایجاد در حسابداری

دانلود مقاله روشها و روشهای تحقیق به سوی دانش ایجاد در حسابداری | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 22

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ادغام فناوری اطلاعات در سطوح بالاتر آموزش ها

دانلود مقاله ادغام فناوری اطلاعات در سطوح بالاتر آموزش ها | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 23

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله توصیه های سهام و سبد سرمایه گذاری تشکیل: مطالعه در بازار برزیل

دانلود مقاله توصیه های سهام و سبد سرمایه گذاری تشکیل: مطالعه در بازار برزیل | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 19

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی