لیست فایل ها - صفحه 4

تحقیق تعاریف و مفاهیم مدلهای وفاداری مشتریان

تحقیق تعاریف و مفاهیم مدلهای وفاداری مشتریان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 74 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعاریف و علل پیدایش کشاورزی پایدار

تحقیق تعاریف و علل پیدایش کشاورزی پایدار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق برونسپاری و بررسی بهای تمام شده خدمات

تحقیق برونسپاری و بررسی بهای تمام شده خدمات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری

تحقیق شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نظریه ها و دیدگاه های اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری

تحقیق نظریه ها و دیدگاه های اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 46 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

تحقیق رفتار شهروندی سازمانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آمیخته های بازاریابی سبز

تحقیق آمیخته های بازاریابی سبز | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 79 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری، CRM، مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد

تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری، CRM، مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درمانگاه بیمارستان شهدای تجریش

تحقیق درمانگاه بیمارستان شهدای تجریش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: docx

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق صرع و افسردگی های آن

تحقیق صرع و افسردگی های آن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق هیجانات مثبت

تحقیق هیجانات مثبت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 59 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعاریف و نظریه های کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی

تحقیق تعاریف و نظریه های کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 61 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی