لیست فایل ها - صفحه 12

دانلود مقاله آیا هر دانش آموزی می تواند به عنوان مترجم آموزش ببیند؟

دانلود مقاله آیا هر دانش آموزی می تواند به عنوان مترجم آموزش ببیند؟ | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله آموزش برای توسعه پایدار و اخلاق محیطی

دانلود مقاله آموزش برای توسعه پایدار و اخلاق محیطی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مبانی فلسفی اخلاق محیطی

دانلود مقاله مبانی فلسفی اخلاق محیطی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله معضل آقای سامی مطالعه موردی

دانلود مقاله معضل آقای سامی مطالعه موردی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله خدمات عمومی اخلاق فضای باز فضای سبز توسط دولت شهر پکنباروو

دانلود مقاله خدمات عمومی اخلاق فضای باز فضای سبز توسط دولت شهر پکنباروو | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 8

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله دستیابی و ایجاد اعتماد در کار میدانی با روانپزشکی بیماران

دانلود مقاله دستیابی و ایجاد اعتماد در کار میدانی با روانپزشکی بیماران | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 7

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله گنجاندن اخلاق در مدیریت استراتژیک با توجه به نگاه نسل Y به اخلاق

دانلود مقاله گنجاندن اخلاق در مدیریت استراتژیک با توجه به نگاه نسل Y به اخلاق | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 8

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله اهمیت اخلاق ، مهارتهای اخلاقی و حرفه ای مبتدیان معلمان

دانلود مقاله اهمیت اخلاق ، مهارتهای اخلاقی و حرفه ای مبتدیان معلمان | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تلفظ صحیح به عنوان اخلاق کار در تربیت معلم

دانلود مقاله تلفظ صحیح به عنوان اخلاق کار در تربیت معلم | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 9

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله پاسخ معلمان پیش از خدمت به شرایط اخلاقی مربوط به تمرین تدریس

دانلود مقاله پاسخ معلمان پیش از خدمت به شرایط اخلاقی مربوط به تمرین تدریس | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله سفرهای مجازی با یادگیری پرسشگری و تفکر انتقادی فرایند: یک مدل یادگیری برای افزایش یادگی

دانلود مقاله سفرهای مجازی با یادگیری پرسشگری و تفکر انتقادی فرایند: یک مدل یادگیری برای افزایش یادگی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله اساطیر و آموزش یونانی: از نظریه تا عمل

دانلود مقاله اساطیر و آموزش یونانی: از نظریه تا عمل | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17قبلی · بعدی