لیست فایل ها - صفحه 1

دانلود مقاله شبکه های اجتماعی و انتخاب شغل

دانلود مقاله شبکه های اجتماعی و انتخاب شغل | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 13

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله سیستم هزینه یابی بر اساس فعالیت

دانلود مقاله سیستم هزینه یابی بر اساس فعالیت | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 13

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تحقق مشترک ارزشهای عمومی و اهداف تجاری

دانلود مقاله تحقق مشترک ارزشهای عمومی و اهداف تجاری | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 13

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تاثیرات کشاورزی حفاظتی بر محصول عملکرد در چین

دانلود مقاله تاثیرات کشاورزی حفاظتی بر محصول عملکرد در چین | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 8

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تحلیل توسعه کشاورزی فراغت

دانلود مقاله تحلیل توسعه کشاورزی فراغت | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله کاربرد شبکه های اطلاعات محور در عصر حاضر کشاورزی

دانلود مقاله کاربرد شبکه های اطلاعات محور در عصر حاضر کشاورزی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله سیستم پشتیبانی از محل خدمات خدمات در کشاورزی به عنوان مثال شبکه بازیافت خودرو

دانلود مقاله سیستم پشتیبانی از محل خدمات خدمات در کشاورزی به عنوان مثال شبکه بازیافت خودرو | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 7

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بهینه سازی پارک ماشین آلات با استفاده از نرم افزار OTR-7 در زمینه کشاورزی پایدار

دانلود مقاله بهینه سازی پارک ماشین آلات با استفاده از نرم افزار OTR-7 در زمینه کشاورزی پایدار | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله کاربرد DEA در ارزیابی کارایی کشاورزی در مناطق با الگوهای جغرافیایی مشابه

دانلود مقاله کاربرد DEA در ارزیابی کارایی کشاورزی در مناطق با الگوهای جغرافیایی مشابه | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 8

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تصویب شیوه های کشاورزی پایدار توسط کشاورزان موز در ارتفاعات ویتنام

دانلود مقاله تصویب شیوه های کشاورزی پایدار توسط کشاورزان موز در ارتفاعات ویتنام | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 8

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله آگاهی عمومی در مورد چند منظوره بودن قبرس کشاورزی

دانلود مقاله آگاهی عمومی در مورد چند منظوره بودن قبرس کشاورزی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 11

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله استفاده از آب و کشاورزی شهری

دانلود مقاله استفاده از آب و کشاورزی شهری | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 9

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی