فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

پاورپوینت تدریس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

پاورپوینت تدریس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 342 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها مجتبی رفیعی

پاورپوینت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها مجتبی رفیعی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 258 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طیف سنجی جذب اتمی٬ نشر اتمی و فلورسانس اتمی

پاورپوینت طیف سنجی جذب اتمی٬ نشر اتمی و فلورسانس اتمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 46 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته

پاورپوینت طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 58 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طیف بینی Uv-Vis

پاورپوینت طیف بینی Uv-Vis | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طیف بینی مادون قرمز و رامان

پاورپوینت طیف بینی مادون قرمز و رامان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 51 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شیمی تجزیه پیشرفته

پاورپوینت شیمی تجزیه پیشرفته | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 301 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت با موضوع شیمی معدنی پیشرفته

پاورپوینت با موضوع شیمی معدنی پیشرفته | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 242 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی

پاورپوینت روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 240 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت با موضوع الکتروشیمی تجزیه ای پیشرفته

پاورپوینت با موضوع الکتروشیمی تجزیه ای پیشرفته | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 447 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت با موضوع الکتروشیمی تجزیه ای

پاورپوینت با موضوع الکتروشیمی تجزیه ای | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 162 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت با موضوع اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1

پاورپوینت با موضوع اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 253 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی