فایل های دسته بندی معماری - صفحه 5

رساله معماری هتل ساحلی

رساله معماری هتل ساحلی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 105 | فرمت فایل: word

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت حرفه ای معماری

قالب پاورپوینت حرفه ای معماری |

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بخش بستری بیمارستان

پاورپوینت بخش بستری بیمارستان | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 57 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 40 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سامانه فرماندهی حادثه

پاورپوینت سامانه فرماندهی حادثه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بتن پیش تنیده و بزرگراه طبقاتی صدر

پاورپوینت بتن پیش تنیده و بزرگراه طبقاتی صدر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 40 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عناصر و جزئیات ساختمانی یک

پاورپوینت عناصر و جزئیات ساختمانی یک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 97 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی مهد کودک(نمونه خارجی و داخلی )

پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی مهد کودک(نمونه خارجی و داخلی ) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 83 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ضوابط و مقررات ساخت واحدهای مسکونی

پاورپوینت ضوابط و مقررات ساخت واحدهای مسکونی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 34 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عایق کاری در ساختمان

پاورپوینت عایق کاری در ساختمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سازه های پیش ساخته

پاورپوینت سازه های پیش ساخته | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 56 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با نحوه ی تعمیر ترک با نفوذ ثقلی رزین(تزریق رزین)

پاورپوینت آشنایی با نحوه ی تعمیر ترک با نفوذ ثقلی رزین(تزریق رزین) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی