فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا ( درس 21 - مطالعات پایه هشتم )

پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا ( درس 21 - مطالعات پایه هشتم ) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قاره آمریکا درس 23 مطالعات پایه هشتم

پاورپوینت قاره آمریکا درس 23 مطالعات پایه هشتم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 34 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا درس 22 مطالعات هشتم

پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا درس 22 مطالعات هشتم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پرندگان

پاورپوینت پرندگان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بدن ما 2 علوم چهارم دبستان

پاورپوینت بدن ما 2 علوم چهارم دبستان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بدن ما 1 علوم چهارم دبستان

پاورپوینت بدن ما 1 علوم چهارم دبستان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آسمان در شب علوم چهارم دبستان

پاورپوینت آسمان در شب علوم چهارم دبستان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان درس 23 مطالعات پایه هفتم

پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان درس 23 مطالعات پایه هفتم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران درس 19 مطالعات پایه هفتم

پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران درس 19 مطالعات پایه هفتم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قدیمی ترین سکونتگاه های ایران درس 18 مطالعات پایه هفتم

پاورپوینت قدیمی ترین سکونتگاه های ایران درس 18 مطالعات پایه هفتم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان درس 24 مطالعات پایه هفتم

پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان درس 24 مطالعات پایه هفتم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مهارت افزایش عزت نفس تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

پاورپوینت مهارت افزایش عزت نفس تفکر و سبک زندگی پایه هشتم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی