فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی

پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 38 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تاریخچه پزشکی قانونی

پاورپوینت تاریخچه پزشکی قانونی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 191 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپپوینت ارگونومی در حمل دستی بار و اختلالات اسکلتی و عضلانی ناشی از کار

پاورپپوینت ارگونومی در حمل دستی بار و اختلالات اسکلتی و عضلانی ناشی از کار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آناتومی سیستم گوارش

پاورپوینت آناتومی سیستم گوارش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 280 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اطلاعات دارویی مسکن ها

پاورپوینت اطلاعات دارویی مسکن ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 69 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پوکی استخوان

پاورپوینت پوکی استخوان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 48 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قرصهای پیشگیری از بارداری

پاورپوینت قرصهای پیشگیری از بارداری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 50 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارآزمایی بالینی

پاورپوینت کارآزمایی بالینی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مواد معدنی و وضعیت آنها در بیماران تحت عمل جراحی چاقی

پاورپوینت مواد معدنی و وضعیت آنها در بیماران تحت عمل جراحی چاقی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 42 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مواد توهم زا

پاورپوینت مواد توهم زا | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مهندسی فاکتورهای انسانی

پاورپوینت مهندسی فاکتورهای انسانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ممیزی بالینی

پاورپوینت ممیزی بالینی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 34 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی