فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

پاورپوینت نیرو در نظریه تابعی چگالی

پاورپوینت نیرو در نظریه تابعی چگالی | قابلیت ویرایش: نامشخص | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت افزاره های غیر فعال

پاورپوینت افزاره های غیر فعال | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 72 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پدیده‌ی بیوالکتریک

پاورپوینت پدیده‌ی بیوالکتریک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت آماده فیزیک ( 80 اسلاید و قابل ویرایش)

قالب پاورپوینت آماده فیزیک ( 80 اسلاید و قابل ویرایش) |

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مقدمه ای بر رسانایی گرما

پاورپوینت مقدمه ای بر رسانایی گرما | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گشتاور و اهرمها

پاورپوینت گشتاور و اهرمها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 47 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آثار جریان الکتریکی

پاورپوینت آثار جریان الکتریکی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحلیل علل ریشه ای (RCA)

پاورپوینت تحلیل علل ریشه ای (RCA) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 58 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت پایان نامه فیزیک

قالب پاورپوینت پایان نامه فیزیک |

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم علوم نهم مبحث به دنبال محیطی بهتر

پاورپوینت فصل سوم علوم نهم مبحث به دنبال محیطی بهتر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم علوم نهم مبحث به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

پاورپوینت فصل سوم علوم نهم مبحث به دنبال محیطی بهتر برای زندگی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم علوم نهم مبحث رفتار اتم‌ها باهم

پاورپوینت فصل دوم علوم نهم مبحث رفتار اتم‌ها باهم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی