فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

دانلود پاور پوینت روانشناسی مدیریت استراتژیک چالش‌های نظری در چگونگی تصمیم‌گیریهای راهبردی

دانلود پاور پوینت روانشناسی مدیریت استراتژیک چالش‌های نظری در چگونگی تصمیم‌گیریهای راهبردی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاور پوینت تحلیل درونی و برونی SWOT analysis

دانلود پاور پوینت تحلیل درونی و برونی SWOT analysis | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 63 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاور پوینت وظایف مدیریت منابع انسانی

دانلود پاور پوینت وظایف مدیریت منابع انسانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 64 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاور پوینت مدیریت از دیدگاه کارکردهای مدیریتی

دانلود پاور پوینت مدیریت از دیدگاه کارکردهای مدیریتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان

پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 42 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سازماندهی و رهبری

پاورپوینت سازماندهی و رهبری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 49 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با اخلاق در پژوهش

پاورپوینت آشنایی با اخلاق در پژوهش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استراتژی های قیمت گذاری

پاورپوینت استراتژی های قیمت گذاری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان

پاورپوینت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی عملکرد

پاورپوینت ارزیابی عملکرد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 57 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق خدمات و کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، خدمات الکترونیک، دولت الکترونیک

تحقیق خدمات و کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، خدمات الکترونیک، دولت الکترونیک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 38 | فرمت فایل: doc

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزشهای سازمانی

پاورپوینت ارزشهای سازمانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 13 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی