فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران

پاورپوینت تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ریزی و کنترل موجودی (1)

پاورپوینت برنامه ریزی و کنترل موجودی (1) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 160 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی سیر تکامل و پیدایش تفکر مدیریت

پاورپوینت بررسی سیر تکامل و پیدایش تفکر مدیریت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 35 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت استراتژیک ازایده تا عمل

پاورپوینت مدیریت استراتژیک ازایده تا عمل | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 150 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت اقتضائی

پاورپوینت مدیریت اقتضائی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی

پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روش های تولید

پاورپوینت روش های تولید | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مهارتهای تفکر و حل مساله

پاورپوینت مهارتهای تفکر و حل مساله | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 75 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معماری سرویس دهنده پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور

پاورپوینت معماری سرویس دهنده پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معرفی مدل ”تحول در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

پاورپوینت معرفی مدل ”تحول در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 42 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تم پاورپوینت حرفه ای مدیریت

تم پاورپوینت حرفه ای مدیریت |

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مزیت رقابتی در سطح بنگاه مفهوم و تئوری

پاورپوینت مزیت رقابتی در سطح بنگاه مفهوم و تئوری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی