فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی از زهرا برومند

پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی از زهرا برومند | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 305 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت

پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 240 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت

پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 330 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت از دکتر امیر خانی

پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت از دکتر امیر خانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 241 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی مدیریت دولتی جلد دوم تالیف طاهه فیضی

پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی مدیریت دولتی جلد دوم تالیف طاهه فیضی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 244 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مباحث ویژه در مدیریت دولتی دکتر امیر خانی

پاورپوینت مباحث ویژه در مدیریت دولتی دکتر امیر خانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 140 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی

پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 224 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاصه کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت (مدل سازی اطلاعات) سیستم تالیف دکتر علی رضائیان

پاورپوینت خلاصه کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت (مدل سازی اطلاعات) سیستم تالیف دکتر علی رضائیان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 240 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: word

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مفهوم مدیریت استراتژیک و موارد آن

پاورپوینت مفهوم مدیریت استراتژیک و موارد آن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 100 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت اقتضائی

پاورپوینت مدیریت اقتضائی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مدیریت استراتژیک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 147 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی