فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

تحقیق تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی

تحقیق تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 57 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ناهنجاری اجتماعی و گردشگری

تحقیق ناهنجاری اجتماعی و گردشگری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق قلمرو اختیارات رهبری در احکام شرعی، ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

تحقیق قلمرو اختیارات رهبری در احکام شرعی، ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

تحقیق سازمان همکاری اقتصادی (اکو) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: نامشخص | فرمت فایل: نامشخص

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اهمیت استراتژی مدیریت سرمایه در گردش

تحقیق اهمیت استراتژی مدیریت سرمایه در گردش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 99 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق علل گرایش به مواد مخدر و روانگردان

تحقیق علل گرایش به مواد مخدر و روانگردان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عملکردهای مدیریت منابع انسانی

عملکردهای مدیریت منابع انسانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 73 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

تحقیق مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 54 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مدیریت آموزشی و تصمیم گیری

تحقیق مدیریت آموزشی و تصمیم گیری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 38 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مالیات و ضرایب مالیاتی

تحقیق مالیات و ضرایب مالیاتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 48 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق کیفیت و مشتری‌مداری

تحقیق کیفیت و مشتری‌مداری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعاریف و مفاهیم رهبری معنوی

تحقیق تعاریف و مفاهیم رهبری معنوی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 40 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی