فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

تحقیق تعاریف،مفاهیم ونظریه های سرمایه انسانی

تحقیق تعاریف،مفاهیم ونظریه های سرمایه انسانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 34 | فرمت فایل: doc

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعاریف،دیدگاه ونظریات پرخاشگری

تحقیق تعاریف،دیدگاه ونظریات پرخاشگری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 34 | فرمت فایل: doc

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سازمان دهی

پاورپوینت سازمان دهی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تأیید خویشتن راتوس

پرسشنامه تأیید خویشتن راتوس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 3 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه امیدواری اشنایدر

پرسشنامه امیدواری اشنایدر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 3 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اضطراب ریاضی برای کودکان

پرسشنامه اضطراب ریاضی برای کودکان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 3 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه صمیمیت زوجین

پرسشنامه صمیمیت زوجین | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 7 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 4 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ی توانایی شناختی

پرسشنامه ی توانایی شناختی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 3 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 7 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 4 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه فراشناخت 30سوالی

پرسشنامه فراشناخت 30سوالی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 4 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی