فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

آزمونS.C.L-90

آزمونS.C.L-90 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: doc

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه وضعیت زناشویی

پرسشنامه وضعیت زناشویی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 4 | فرمت فایل: doc

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون هوشی آر.بی.کتل- اندازه گیری عامل G مقیاس 2– فرم های A و B

آزمون هوشی آر.بی.کتل- اندازه گیری عامل G مقیاس 2– فرم های A و B | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: doc

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون هوش هیجانی ( 20 سئوالی )

آزمون هوش هیجانی ( 20 سئوالی ) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 3 | فرمت فایل: doc

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه قضاوت اخلاقی (MJT)

پرسشنامه قضاوت اخلاقی (MJT) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: doc

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران 1992

آزمون عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران 1992 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: doc

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شخصیتی آیزنک

پرسشنامه شخصیتی آیزنک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 13 | فرمت فایل: doc

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش نگرش معنوی

پرسشنامه سنجش نگرش معنوی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل: doc

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی

پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 16 | فرمت فایل: doc

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-12

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-12 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل: doc

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: doc

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود

پرسشنامه سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: doc

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی