فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

پاورپوینت درس روش تحقیق در مدیریت رشته حسابداری ومدیریت

پاورپوینت درس روش تحقیق در مدیریت رشته حسابداری ومدیریت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 334 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

پاورپوینت خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 266 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی سیدمهدی الوانی

پاورپوینت خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی سیدمهدی الوانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 243 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول حسابداری 1رشته مدیریت( بازرگانی ، دولتی و ... )

پاورپوینت اصول حسابداری 1رشته مدیریت( بازرگانی ، دولتی و ... ) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 339 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم اقتصاد دوم دبیرستان مبحث حسابداری ملی

پاورپوینت فصل دوم اقتصاد دوم دبیرستان مبحث حسابداری ملی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 49 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها

پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 39 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع مؤسسات اقتصادی در ایران (درس اصول حسابداری و هزینه یابی)

پاورپوینت انواع مؤسسات اقتصادی در ایران (درس اصول حسابداری و هزینه یابی) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرایند تنظیم سند حسابداری

پاورپوینت فرایند تنظیم سند حسابداری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تم پاورپوینت برای رشته حسابداری

مجموعه تم پاورپوینت برای رشته حسابداری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: نامشخص | فرمت فایل: ppt

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انبار و فرآیند کار در انبار

پاورپوینت انبار و فرآیند کار در انبار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اخلاق در حسابداری و اقتصاد

پاورپوینت اخلاق در حسابداری و اقتصاد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معرفی صکوک

پاورپوینت معرفی صکوک | قابلیت ویرایش: نامشخص | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی