فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

قالب پاورپوینت حرفه ای حسابداری

قالب پاورپوینت حرفه ای حسابداری |

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معاونت فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات

پاورپوینت معاونت فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت پایان نامه حسابداری

قالب پاورپوینت پایان نامه حسابداری |

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تم پاورپوینت پایان نامه حسابداری

تم پاورپوینت پایان نامه حسابداری |

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع اوراق بهادار

پاورپوینت انواع اوراق بهادار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری

پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش تربیت ارزیاب ( برطبق آخرین استاندارد مدل تعالی سازمانی EFQM)

پاورپوینت آموزش تربیت ارزیاب ( برطبق آخرین استاندارد مدل تعالی سازمانی EFQM) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 120 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی

پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بودجه بندی

پاورپوینت بودجه بندی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قبضة مالکیت و تجدید ساختار

پاورپوینت قبضة مالکیت و تجدید ساختار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تصمیم گیری در مسایل مالی سیاستهای سرمایه در گردش

پاورپوینت تصمیم گیری در مسایل مالی سیاستهای سرمایه در گردش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 53 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جزوه درسی کتاب و درس مدیریت مالی (1) دکتر مهدی تقوی

پاورپوینت جزوه درسی کتاب و درس مدیریت مالی (1) دکتر مهدی تقوی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 92 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی