فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

پاورپوینت همایش مدیریت شرکتهای هولدینگ تجربیات مدیرعامل سازمان صنایع و معادن سال 1370 تا 1380

پاورپوینت همایش مدیریت شرکتهای هولدینگ تجربیات مدیرعامل سازمان صنایع و معادن سال 1370 تا 1380 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هستة پژوهشی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی

پاورپوینت هستة پژوهشی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقش شرکتهای خدمات بیمه کشاورزی در فعالیت های صندوق بیمه

پاورپوینت نقش شرکتهای خدمات بیمه کشاورزی در فعالیت های صندوق بیمه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اصول حسابداری و هزینه یابی

پاورپوینت درس اصول حسابداری و هزینه یابی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مهندسی فرودگاه

پاورپوینت مهندسی فرودگاه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مروری بر روند شاخص های کلان اقتصادی و چشم انداز اقتصاد ایران

پاورپوینت مروری بر روند شاخص های کلان اقتصادی و چشم انداز اقتصاد ایران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مروری بر اجزای کلیدی مدل‌های کسب و کار

پاورپوینت مروری بر اجزای کلیدی مدل‌های کسب و کار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت بازاریابی

پاورپوینت مدیریت بازاریابی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 40 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت اقتصاد خانواده

پاورپوینت مدیریت اقتصاد خانواده | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت استراتژیک درصنایع کوچک و متوسط SMEs

پاورپوینت مدیریت استراتژیک درصنایع کوچک و متوسط SMEs | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبانی مخابرات

پاورپوینت مبانی مخابرات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی

پاورپوینت اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی