فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

پاورپوینت خلاصه کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی تالیف گانه موسوی جهرمی

پاورپوینت خلاصه کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی تالیف گانه موسوی جهرمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 308 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوالات مهم درس اقتصاد دوم دبیرستان بحث بانکها

پاورپوینت سوالات مهم درس اقتصاد دوم دبیرستان بحث بانکها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 4 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اخر اقتصاد دوم دبیرستان مبحث تجارت جهانی

پاورپوینت فصل اخر اقتصاد دوم دبیرستان مبحث تجارت جهانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول اقتصاد دوم علوم انسانی مبحث علم اقتصاد چیست

پاورپوینت درس اول اقتصاد دوم علوم انسانی مبحث علم اقتصاد چیست | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 14 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاصه کامل وجامع کتاب اقتصاد دوم علوم انسانی

پاورپوینت خلاصه کامل وجامع کتاب اقتصاد دوم علوم انسانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 87 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بخش چهارم اقتصاد دوم دبیرستان مبحث مفاهیم و معیارهای رشد وتوسعه ی اقتصادی

پاورپوینت بخش چهارم اقتصاد دوم دبیرستان مبحث مفاهیم و معیارهای رشد وتوسعه ی اقتصادی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اقتصاد دوم دبیرستان مبحث گزیده ای از مفاهیم اقتصادی

پاورپوینت اقتصاد دوم دبیرستان مبحث گزیده ای از مفاهیم اقتصادی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اقتصاد دوم دبیرستان مبحث چگونگی تولید ناخالص داخلی و محاسبه آن

پاورپوینت اقتصاد دوم دبیرستان مبحث چگونگی تولید ناخالص داخلی و محاسبه آن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اقتصاد دوم دبیرستان بخش پنجم فصل بانک نهادها و بازارهای مالی

پاورپوینت اقتصاد دوم دبیرستان بخش پنجم فصل بانک نهادها و بازارهای مالی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف

پاورپوینت مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بازرگانی(داخلی و خارجی)

پاورپوینت بازرگانی(داخلی و خارجی) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 37 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برند یا نام تجاری

پاورپوینت برند یا نام تجاری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی