فایل های دسته بندی علوم پزشکی - صفحه 1

تحقیق تغذیه معلولان و ورزش معلولان و ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی و حرکتی

تحقیق تغذیه معلولان و ورزش معلولان و ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی و حرکتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: doc

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی

پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 38 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تاریخچه پزشکی قانونی

پاورپوینت تاریخچه پزشکی قانونی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 191 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپپوینت ارگونومی در حمل دستی بار و اختلالات اسکلتی و عضلانی ناشی از کار

پاورپپوینت ارگونومی در حمل دستی بار و اختلالات اسکلتی و عضلانی ناشی از کار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جنبه های اخلاقی دارو درمانی کودکان

پاورپوینت جنبه های اخلاقی دارو درمانی کودکان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 7 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ

پاورپوینت آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 42 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آناتومی سیستم گوارش

پاورپوینت آناتومی سیستم گوارش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 280 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اطلاعات دارویی مسکن ها

پاورپوینت اطلاعات دارویی مسکن ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 69 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پوکی استخوان

پاورپوینت پوکی استخوان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 48 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قرصهای پیشگیری از بارداری

پاورپوینت قرصهای پیشگیری از بارداری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 50 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی

پاورپوینت اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان چالشهای مصرف خودسرانه مکمل ها

پاورپوینت نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان چالشهای مصرف خودسرانه مکمل ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی