فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

تحقیق حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

تحقیق حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 51 | فرمت فایل: doc

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق خستگی روانی ناشی از کار معلمان و فرسودگی شغلی

تحقیق خستگی روانی ناشی از کار معلمان و فرسودگی شغلی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: doc

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید

تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 49 | فرمت فایل: doc

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی

تحقیق جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: doc

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق دیدگاه آلوسی و علامه طباطبایی در مورد توحید و صفات الهی

تحقیق دیدگاه آلوسی و علامه طباطبایی در مورد توحید و صفات الهی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: doc

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق رشد و اختلال رشدی ویژه

تحقیق رشد و اختلال رشدی ویژه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 61 | فرمت فایل: doc

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت تعارضات زناشویی(زوجین)

پاورپوینت مدیریت تعارضات زناشویی(زوجین) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 70 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تغییرات در کتب درسی ابتدایی، نگرش معلمان نسبت به تغییر کتب درسی

تحقیق تغییرات در کتب درسی ابتدایی، نگرش معلمان نسبت به تغییر کتب درسی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: doc

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی رشته های دانشگاهی گروه آزمایشی علوم انسانی در کنکور سراسری

معرفی رشته های دانشگاهی گروه آزمایشی علوم انسانی در کنکور سراسری | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 171 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی رشته های دانشگاهی گروه ریاضی و فنی در کنکور سراسری

معرفی رشته های دانشگاهی گروه ریاضی و فنی در کنکور سراسری | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 251 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم تجربی در کنکور سراسری

معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم تجربی در کنکور سراسری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 270 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعادل انرژی، کنترل اشتها و هموستاز انرژی، سیگنال های عصبی و هورمونی کنترل اشتها

تحقیق تعادل انرژی، کنترل اشتها و هموستاز انرژی، سیگنال های عصبی و هورمونی کنترل اشتها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 53 | فرمت فایل: doc

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی